Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99 10§) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Savon Sulka ry (y-tunnus: 2043970-7) 
Kts. voimassa olevat yhteystiedot seuran verkkosivuilta

Jäsenluetteloasioiden vastuuhenkilö 

Nimi: Hallituksen sihteeri
Kts. voimassa olevat yhteystiedot seuran verkkosivuilta

Rekisterin nimi

Savon sulka ry:n jäsenrekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Savon sulka ry:n jäsenrekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon, jäsentiedotteisiin, jäsenmaksuihin sekä kokouskutsuihin ja muihin kohdistettuihin postituksiin. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: Nimi ja yhteystiedot, syntymäaika (ei tunnuksen loppuosaa), jäsenyyteen liittyvät liittymisaikatiedot sekä harjoitusryhmät, joihin jäsen osallistuu. Alaikäisten lasten ja nuorten vanhempien yhteystiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan seuran jäseniltä. (tavoitteena: Rekisteriin tallennetaan Savon sulka ry:n kotisivuilla olevan sähköisen liittymiskaavakkeen kautta saatavia tietoja.) 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Savon sulka ry ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille. Jäsen voi kieltää tietojen luovuttamisen ottamalla yhteyttä rekisterin hoitajaan.

Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Pääsy rekisteritietokannan ylläpitoon on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksella. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä hoitaa seuran jäsenkokouksen nimeämä sihteeri salasanalla suojatulla tietokoneella. Rekisterin käyttöoikeus on seuran sihteerillä, rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla. Lisäksi ryhmien vastuuvalmentajilla on oikeus saada valmennusryhmiin osallistuvien yhteystiedot käyttöönsä tiedottamista varten.